ODBORNÝ SEMINÁŘ 19. února 2019 BENCHMARKING ÚDRŽBY

Je Vaší pracovní náplní řízení údržby? Chcete zlepšit výkonnost firmy v oblasti údržby a odhalit silné a slabé stránky v údržbářských procesech?

Poradí Vám náš odborný seminář BENCHMARKING jako UNIKÁTNÍ nástroj v řízení ÚDRŽBY

Kdy: v úterý 19. února 2019 od 10.00 do 12.30h
Místo konání: sídlo společnosti dataPartner, Senovážné nám. 241/15370 01 České Budějovice
Vstup: ZDARMA, nutná REGISTRACE na obchod@datapartner.cz kvůli omezenému počtu míst

Pořádá společnost dataPartner s.r.o. ve spolupráci s doc. Ing. Zdeňkem Alešem, Phd. z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

PROGRAM semináře:

09.30 - 10.00 Prezence účastníků
10.00 - 10.15 Zahájení - Mgr. Radka Korčáková - obchodní ředitelka dataPartner s.r.o.
10.15 - 11.15 Benchmarking údržby v průmyslu - doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. - Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, Technická univerzita, Česká zemědělská univerzita v Praze, člen řešitelského týmu projektu „Benchmarking údržby”.

11.15 - 11.30 Praktická ukázka s webovým portálem Benchmarking údržby Ing. Miroslav Rybníček - manažer projektu „Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0”
11.30 - 11.45 Přestávka na občerstvení
11.45 - 12.30 Diskuze, možnost zapojení se do projektu a zakončení semináře 

 STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ UNIKÁTNÍHO PROJEKTU BENCHMARKING ÚDRŽBY a poznejte skutečný stav výkonnosti své údržby oproti českému standardu. 

REGISTRUJTE se na www.benchmarkingudrzby.cz/aplikace/register 

Nebo kontaktujte naše obchodní oddělení: +420 380 420 140obchod@datapartner.cz

Více o projektu na www.benchmarkingudrzby.cz

Benchmarking jako účinný nástroj zlepšování managementu údržby

Na projektu, který naplňuje požadavky výzvy Průmysl 4.0, se podílejí přední odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, Technické fakulty společně s vývojářským týmem společnosti NUMERICA.

Systém ŘÍZENÍ ÚDRŽBY s UNIKÁTNÍ nadstavbou BENCHMARKINGU nabízí společnosti dataPartner.

 

18. 02. 2019