Mezinárodní konference ÚDRŽBA v konferenčním centru na zámku Liblice

Ve dnech 24 – 25. října 2018 se konala na zámku Liblice (Konferenční centrum Akademie věd ČR) mezinárodní konference ÚDRŽBA 2018 s tématickým zaměřením na Údržbu 4.0 strojů a zařízení.
 
Společnost dataPartner se konference řadu let aktivně účastní, letos vystoupila Mgr. Radka Korčáková (obchodní ředitelka společnosti dataPartner) s příspěvkem na téma „Zlepšování managementu údržby z pohledu moderních technologií a s nadstavbou benchmarkingu“.

Přednáška na konferenci Udržba 2018

Tuto konferenci pořádá Česká společnost pro údržbu, z.s. (ČSPÚ).

08. 01. 2019